Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια - Eίχε βγάλει Απόρρητη εγκύκλιο κατά των μασονικών στοών!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και...
τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει…

Για τον Ψυχάρη και τον Μπόμπολα βρέθηκε τρόπος να διαγραφούν τα δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ. Οι παρέχοντες την σφαιρική ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ως Μ.Μ. ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ...ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ....ΕΣΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ....;;;;

Mετά από ισχυρές πιέσεις των τραπεζών και ειδικά της Alpha Bank, οι διοικήσεις των συγκροτημάτων ΔΟΛ και Πήγασος υπέγραψαν το μνημόνιο που προβλέπει τους όρους της συγχώνευσης.

Στη φάση αυτή...
δεν προβλέπεται τριπλή συγχώνευση με τη συμμετοχή του MEGA γιατί οι τραπεζίτες επιδιώκουν να ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση με τα δάνεια των δύο εκδοτικών επιχειρήσεων και ....

Υπόλογοι εσχάτης προδοσίας....

Η άλωση της χώρας μπορεί πρώτα να γίνει είτε με στρατιωτική εισβολή  ή άνευ εισβολής, εφ όσον δεν υπάρξει κάποιο «όχι»,  ως αυτό που είπε το 1940 ο Μεταξάς (αυτός το είπε εν ονόματι του Ελληνικού λαού), στον Μουσολίνι.

Υπεύθυνος για να μην αλωθεί η χώρα, σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα κατά το σύνταγμα είναι ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας,  η κυβέρνηση του και οι βουλευτές που τον στηρίζουν.

Μία χώρα μπορεί επίσης να αλωθεί από στίφη «βαρβάρων», δηλαδή......

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: Φακελωμένους όλους τους Ελληνες έχει το Ισραήλ!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: Φακελωμένους όλους τους Ελληνες έχει το Ισραήλ!
Απίστευτο το πόσο καλά μας φακελώνουν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες!! 
Το πόσο άριστα γνωρίζουν όσους δουλεύουν σε «ευαίσθητα» πόστα και φυσικά το πόσο καλά αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στη χώρα τους!!!
Πριν λίγες ημέρες μία ...