Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Πλάτωνα περί εξουσίας…


Πλάτωνας (427 π.Χ.–347 π.Χ.)

«… Παρά το ότι η εξουσία προσφέρει και χρήματα και δόξα, οί αγαθοί δεν την επιθυμούν και δεν την επιδιώκουν. 

Γιατί δεν θέλουν να τους αποκαλούν μισθοδοτούμενους´, επειδή θα δέχονται κάποια νόμιμη και φανερή αποζημίωση, ούτε φυσικά θα δεχόντουσαν να “τα πιάνουν στα κρυφά και να είναι κλέφτες. 

Ούτε πάλι τους αρέσουν οι τιμές. Δεν έχουν τέτοιες φιλοδοξίες. 

Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιου είδους πίεση προς αυτούς και κάποια τιμωρία γιά να δεχθούν να κυβερνήσουν. 


Και μάλιστα έτσι, ώστε να είναι ντροπή να κυνηγάς εσύ την εξουσία και να μην σε αναγκάζουν να την αναλάβεις.

Μιά τέτοια τιμωρία είναι η εξής...