Πρόκειται για το ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου για τη Νέα Οικονομική Σκέψη (New Economic Thinking) το οποίο έχει ιδρύσει ο Ουγγροαμερικάνος εβραϊκής καταγωγής Τζόρτζ Σόρος, γνωστός κερδοσκόπος και.....