Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Τι έχουμε να δούμε ακόμα: Το εθνικό χρέος της ευρωζώνης έφθασε στο ποσοστό ρεκόρ 91,9 τοις εκατό από το 60 % επιτρεπτού...Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε, από την  στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει την αύξηση του δημόσιου χρέους των χωρών της ευρωζώνης σε υψηλό ποσοστό  ρεκόρ   91,9% του ΑΕΠ. 

Στη χειρότερη κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του δείκτη που ο μέσος όρος του δημόσιου χρέους σε σχέση  με το ΑΕΠ στις χώρες της ζώνης  του ευρώ έφθασε το 91,9%. Το  εθνικό χρέος των χωρών  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης   σε σχέση  με το  ΑΕΠ ανήλθε στο  86,8% . 


Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία που ....
....δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία αυτά κάθε χρόνο επιδεινώνονται, παρά τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,4% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και 2,9% του ΑΕΠ στην ΕΕ ως σύνολο.

Το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ  το έχει η  Ελλάδα που  είναι  (177,1%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (132,1%), την Πορτογαλία (130,2%) και την  Ιρλανδία (109,7%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στην Εσθονία (10,6%), το Λουξεμβούργο (23,6%),  την Βουλγαρία (27,6%), την Ρουμανία (39,8%) και την Λετονία (40,0%).

Η Μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ -η  Γερμανία - έχει δημόσιο χρέος 74,7% του ΑΕΠ. Το χρέος της Γαλλίας – είναι  95% του ΑΕΠ και του  Ηνωμένου  Βασιλείου - 89,4%

Οι δείκτες του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ στο σύνολό της  αυξάνονται συνεχώς, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της έκθεσης. 


Έτσι, για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το ποσοστό αυτό στην ευρωζώνη αυξήθηκε λίγο  περισσότερο από 6%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου