Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Πρωτιά στην Αλβανία: Η Ελλάδα μακράν ο πρώτος ξένος επενδυτής στη χώρα τους.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007 - 2014, η Ελλάδα αποτελεί μακράν τον πρώτο ξένο επενδυτή στην Αλβανία», όπως αναφέρει ο «Οδηγός Επιχειρείν στην Αλβανία» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας μας στα Τίρανα.

Ο οδηγός αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών που αφορά στις εξαγωγές και όπως σημειώνεται:....«η χώρα μας μόνο για το έτος 2011 και ενδεχομένως λόγω των επενδύσεων του Καναδά στον τομέα εξόρυξης υδρογονανθράκων περνάει στη δεύτερη θέση, με σχετικά μικρή διαφορά. 

Ωστόσο, ανακτά και πάλι την πρώτη θέση το επόμενο έτος, την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία».

Το 2014, οι τρείς πρώτοι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία είναι η Ελλάδα (25,68%), ο Καναδάς (16,57%) και η Ιταλία (11,56%), ως προς το συνολικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία.

Σε ότι αφορά στην .....

...κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, ανά δραστηριότητα, το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) αφορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (26%), στον τραπεζικό τομέα (17%) και στον τομέα των ορυχείων και λατομείων (15%). Οι τομείς αυτοί μαζί με τους τομείς της βιομηχανίας (9%) και της ακίνητης περιουσίας (9%) συγκεντρώνουν το 75% των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι από το 2015, η Τράπεζα της Αλβανίας δεν δύναται να παρέχει πλήρη στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ανά δραστηριότητα, καθώς δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, στην περίπτωση που σε μια κατηγορία υπάγονται λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις.

Όμως, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, το 2015, ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων ξένων και μικτών συμφερόντων ήταν 5.010, εκ των οποίων το 68% αφορούσε επιχειρήσεις ιταλικών και ελληνικών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, 2.753 (55%) ήταν ιταλικές, 675 ελληνικές (14%), τουρκικές 461 (9%), 411 από το Κόσοβο (8%) και 710 (14%) από άλλες χώρες.

Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία συγκροτούν ένα αξιοσημείωτο τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας (675, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής

Επιχειρήσεων -QKR και την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία -INSTAT), συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των Αλβανών πολιτών.

«Επίσης, μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία έχουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (πχ. ΑΝΤΕΑ/ΤΙΤΑΝ, ANDROMEDA, MICA-KORCA/Καπνική Μιχαηλίδης), συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της» όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία γενικότερα, οι υπηρεσίες υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η εκπαίδευση καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου