Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ αναίρεση παραπληροφόρησης για τη Δήλωση Αρνήσεως δωρεάς Οργάνων Σώματος (13.6.13)

undefined
Διαδόθηκε η παραπληροφόρηση ότι ο νόμος περί δωρεάς οργάνων οργάνων (Ν. 3984/2011 όπως τροποποιήθηκε μέ τόν Ν. 4075/2012) έχει πάψει να ισχύει. Αυτό είναι μέγα ΛΑΘΟΣ.
Διότι μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (13.6.2013) οι νομικοί μας πληροφόρησαν ότι ο νόμος ισχύει κανονικά, όπως αποδεικνύουν οι on-line Τράπεζες Νομικών δεδομένων, που ενημερώνονται καθημερινά με τους ισχύοντες νόμους. 


Επίσης  στον προγραμματισμό της Βουλής δεν υπάρχει υπό συζήτηση τέτοια κατάργηση. 

Άλλωστε και ο ΕΟΜ στην τελευταία ανακοίνωσή του  (ΕΔΩ) του παραδέχεται την κανονική ισχύ του νόμου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ
ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
«Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ»
Αθήνα, 23/05/2013
Με την παρούσα ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) επιθυμεί να ενημερώσει και να καθησυχάσει τους πολίτες της χώρας, σχετικά με την έναρξη ισχύος της  διάταξης του νόμου, που προβλέπεται από την παρ. 2 του αρ.9 του ν.3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων» και αφορά την αφαίρεση οργάνων από αποβιώσαντες δότες.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του» (ν.3984/11 ως τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012). Η τροποποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2011. 

Η «αντίθεση» στην αφαίρεση οργάνων εκφράζεται με σχετική δήλωση, που αποστέλλεται, ανά πάσα στιγμή, στον ΕΟΜ και διασφαλίζει ότι:

·       στη περίπτωση που ο πολίτης, που είχε προβεί σε αρνητική δήλωση, αποβιώσει και είναι ιατρικά σε θέση να δωρίζει τα όργανά του, ΔΕΝ θα πραγματοποιείται λήψη οργάνων.
·       η λήψη οργάνων θα επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση που ο πολίτης δεν είχε κάνει αρνητική δήλωση και κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης της οικογένειάς του.
·       σε περίπτωση άρνησης της οικογένειας, η δωρεά οργάνων ΔΕΝ θα πραγματοποιείται, είτε ο εκλιπών είχε κάνει αρνητική δήλωση είτε όχι .

Άρα μέσω της δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», διασφαλίζεται η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων, ακόμα και αν η οικογένειά του το επιθυμεί.
Υπογραμμίζεται, ότι ουδέποτε στην Ελλάδα όπως και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις, κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του ή ενάντια στην αρνητική του δήλωση.

Ο ΕΟΜ, καταλήγοντας, εκφράζει τη λύπη του, καθώς στο γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισμού» του κοινού χρησιμοποιείται ως μέσο και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων, ένας θεσμός που έχει ως βάση και απαραίτητη προϋπόθεση την Κοινωνική Συναίνεση.

Είναι μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστο, να κυκλοφορούν, αβίαστα και απερίσκεπτα, ακόμα και από επίσημους φορείς τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του κοινού από τον ανιδιοτελή σκοπό της Δωρεάς Οργάνων. Τελικοί αποδέκτες της ζημίας αυτής δεν είναι άλλοι από τους πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους, για τη σωτηρία της ζωής τους, στην ανεύρεση ενός μοσχεύματος.

Ο ΕΟΜ απευθυνόμενος στους Έλληνες πολίτες και στην ελληνική κοινωνία και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των ασθενών στη λυτρωτική γι’ αυτούς μεταμόσχευση, δηλώνει ότι η Δωρεά Οργάνων, μετά το τέλος της ζωής, αποτελεί σύμβολο της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ προσφοράς, η οποία πραγματοποιείται και θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται συναινετικά και με σεβασμό στην επιθυμία του ατόμου και της οικογένειάς του. 

Επίσης :Πολλοί συμπολίτες μας που έσπευσαν να καταθέσουν στα ΚΕΠ την Δήλωση αρνήσεως δωρεάς Οργάνων Σώματος, θεώρησαν το γνήσιο της υπογραφής τους, αλλά στη συνέχεια τα ΚΕΠ δεν δέχθηκαν να την στείλουν στον ΕΟΜ.

Ισχυρίστηκαν ότι είναι εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργείο τους και τον ΕΟΜ να παραλαμβάνουν δηλώσεις ΜΟΝΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και όχι ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ! 


Αυτές οι είναι «δημοκρατικότατες» διαδικασίες, που και ασκούνται για το ... συμφέρον του κυρίαρχου λαού (!) και είναι επόμενο να πλήττουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν , μπορούν να υποβάλλουν την αρνητική αυτή δήλωση και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (1.6.2013) σύμφωνα  με το υπόδειγμα (ΕΔΩ) .


   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρ 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων -Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών και Οργάνων,
Αν. Τσόχα 5, ΤΚ 11521 Αθήνα - Φαξ: 2107255066,τηλ: 2132027021, 2132027017, τετραψηφ.1147
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου ή μέρος του σώματός μου κατόπιν διαπιστώσεως του θανάτου μου, είτε η διαπίστωση γίνει με κριτήριο τη θεωρούμενη “νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους”, είτε με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. 

Δεν επιτρέπω σε κανέναν (συγγενή μου ή τρίτο ή οποιονδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό), σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία, να 
ανακαλέσει αυτή την απόφασή μου, ομοίως δεν εκχωρώ σε κανέναν, κανένα δικαίωμα στη σωματική μου ακεραιότητα πριν και μετά τον θάνατό μου. 

Με την παρούσα σας υποβάλλω ταυτόχρονα και ΑΙΤΗΣΗ να μου χορηγήσετε ΒΕΒΑΙΩΣΗ εμπρόθεσμα (άρθ.4 Ν.2690/99), που θα την ταχυδρομήσετε στη άνω διεύθυνση κατοικίας μου, ότι η 
παρούσα Δήλωσή μου έχει περιληφθεί στο Αρχείο Αρνήσεων του Οργανισμού σας, σύμφωνα με τον Ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και ότι δεν θα την χρησιμοποιήσετε για ουδεμία άλλη χρήση , παρά μόνο για ενημέρωση 
όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι για αφαίρεση ή μεταμόσχευση ανθρωπίνων οργάνων, τους οποίους δια της παρούσης θεωρώ ενημερωμένους. 

Την ίδια άνω δήλωση κάνω και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων μου, των οποίων έχω τη γονική μέριμνα, με τα παρακάτω λοιπά στοιχεία
και ισχύει μέχρι να υποβάλλουν και τα ίδια παρόμοια δήλωση ή να την αναιρέσουν ως ενήλικες :
1. Όνομα τέκνου: ……………………………………………….........……. (ημερ. γέννησης) :…………………….
2. ………………………………………………..........……. …………………….
3. …………………………………………..........…………. …………………….
Ημερομ:…………….…….20……
Ο – Η Δηλ……...
(Υπογραφή)
Θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ και υποβάλετε το έγγραφο αυτό στο ίδιο ΚΕΠ.  

Σε περίπτωση που αρνηθούν τα ΚΕΠ να την παραλάβουν, παρακαλούνται να ακολουθήσουν το εναλλακτικό Βήμα 3 όπως περιγράφεται στο στο έντυπο των οδηγιών (ΕΔΩ) 
http://www.tideon.org/content2012/bioithiki_iatriki/metamosxefseis_egefalikos_thanatos/an_den_thelete_na_paroun_entipo.pdf, δηλαδή:

Αφού θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους στα ΚΕΠ και κρατήσουν μια φωτοτυπία , να αποστείλουν στον ΕΟΜ τη δήλωση αυτή α) είτε με συστημμένο , β) είτε με courier είτε γ) με fax που εκτυπώνει αποδεικτικό αποστολής.

Κατόπιν να τηλεφωνήσουν στον ΕΟΜ περίπου 10 ημέρες μετά την αποστολή (στα τηλ. 2132027021 - 21320270) για να ζητήσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και έγγραφη απάντηση .

 Press TIDEON

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου