Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!

http://i1.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%9F%E1%BC%B1-%C2%AB%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%E1%BD%B3%CE%BD%CE%B5%CF%82%C2%BB-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD%E1%BD%B3%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-Rothschild-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD-%CF%84%E1%BD%B6%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%E1%BD%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%C2%AB%CE%BC%CE%B1%CF%82%C2%BB7.jpg?resize=545%2C365Ἄν κι ἐπισήμως ἡ παράδοσις τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων τῆς χώρας, καθὼς καὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ μέλλοντός μας,  ξεκίνησε ἀπὸ τὸν σημίτη, ἐν τούτοις, ἐὰν ἀναζητήσουμε στὶς κυβερνήσεις  «μας» τὶς ἐξαρτήσεις τους, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστάν, θὰ φθάσουμε σὲ ἕναν Φαναριώτη, τὸν μαυροκορδᾶτο, ποὺ οὐδὲ μία σχέσιν, ἐπισήμως, εἶχε μὲ τὸ ἐν λόγῳ δικτατορικὸ σύστημα διακυβερνήσεως. Ἐπισήμως… 
…διότι ἐὰν σκαλίσουμε τὴν ἱστορία, σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ χωράφια της ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ βαδίσουμε καὶ νὰ τὰ γνωρίζουμε, θὰ διαπιστώσουμε πὼς τὸ βυζαντινὸ σύστημα διακυβερνήσεως, τὸ ὁποῖον κληροδοτήθηκε καὶ στὴν ὀθωμαντικὴ αὐτοκρατορία, δὲν ἦταν τυχαῖον. Εἶχε γερὲς βάσεις πίσω του, συγκεκριμένης λογικῆς, προγραμματισμοῦ καὶ ἐξαρτήσεων.
Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἀπόγονος τῶν βυζαντινῶν δυναστειῶν (φωκᾶδες καὶ καλλέργηδες) συνέταξε ὅλο ἐκεῖνο τὸ πρόγραμμα ποὺ θὰ μετέτρεπε τοὺς Εὐρωπαίους διὰ παντὸς σὲ δούλους.


Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Μαζὺ μὲ τὸν μαυροκορδᾶτο θὰ βροῦμε κι ἕναν κωλέττη, ἐκπαιδευμένο στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ (μὲ κεφαλαῖο αὐτός, διότι ἄν καὶ σφαγεὺς τῶν Ἑλλήνων, ἦταν πιὸ ἄνδρας ἀπὸ κάτι σούργελα ποὺ τὸν διεδέχθησαν) ποὺ ἐπίσης τσακίστηκε νὰ μᾶς παγιώσῃ τὸ μοντέλο ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς κρατοῦσε ἐν δουλείᾳ γιὰ τὶς ἐπόμενες ἑκατονταετίες, προσφέροντας στὸν ἑαυτόν του, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν δική μας δουλεία, σημαντικὲς …ἀποζημιώσεις σὲ ἀξιώματα (κι ὄχι μόνον!!!). Ἐὰν συνυπολογίσουμε μάλιστα πὼς ὅλοι αὐτοὶ ἔφθασαν ἔως ἐδῶ …ξεβράκωτοι καὶ κατέληξαν μὲ ἀμύθητες περιουσίες, γιὰ τὶς ὁποῖες οὐδέποτε κάποιος κρατικὸς μηχανισμὸς ἤ δικαστικὸς λειτουργός, ἐρεύνησε τὸ «πόθεν ἔσχες» τους, τότε ἀρχίζουμε νὰ ὑποψιαζόμεθα πὼς συζητᾶμε γιὰ μίαν συμμορία συμφορᾶς, ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστὰν λεηλατεῖ ἐμᾶς, ὑπηρετώντας πιστὰ τὰ μεγάλα ἀφεντικά της: τοὺς Rothschild.
Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Τὸ γιατὶ κάθε ἱστορικός, ἀπὸ τοὺς …ἀνεγνωρισμένους, ὅλως …τυχαίως, πάντα …ξεχνοῦσε νὰ ἀναφερθῇ στοὺς πραγματικοὺς κυβερνῶντες, εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις, τὴν ὁποίαν ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ ἐρευνήσουμε, ἀλλὰ σὲ ὑποθετικὲς βάσεις, ἐφ  ὅσον οἱ ἱστορικοὶ γιὰ νὰ ὑπάρξουν πρέπει κάποιος νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ. Τὸ πανεπιστημιακὸ ὅμως κατεστημένο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἀναγνωρίσῃ, ἐπίσης εἶχε καὶ  ἔχει τὶς ἐξαρτήσεις του καὶ τὰ βαρίδια του. Ἀπό ποῦ λοιπόν νά ἀναγνωρισθῇ κάποιος; Ἤ θὰ εἶναι μαζύ τους ἤ δὲν θὰ ὑπάρχη!!! Ἄλλως τέ, ὅταν ἡ τρομοκρατία τῶν ἁρπακτικῶν, μὲ τὴν διευκόλυνσιν τῶν…ἐξαγορῶν καὶ τῶν …δωροδοκιῶν, ἐπιβάλλεται ὁπουδήποτε, γιὰ νὰ ἀντισταθῇ κάποιος πρέπει ἤ νὰ εἶναι συνειδητῶς ἀποφασισμένος νὰ τὸν …αὐτοκτονήσουν ἤ …βλάξ!!!
Οἱ τότε ὅμως πέρασαν, οὐδεὶς τοὺς ἄγγιξε καὶ μᾶς τελείωσαν πάμπλουτοι. Κι ὅποιος τολμήσῃ νὰ …«μολύνῃ» τὴν μνήμη τους, αὐτομάτως στοχοποιεῖται. Ὡς ἀντιστάθμισμα μάλιστα, γιὰ νὰ μὴν ἀμφισβητοῦμε καὶ τὶς γραμμὲς διαδοχῆς τῶν ἀπογόνων τους, μᾶς κουνοῦν ἀπειλητικῶς καὶ τὸ δάκτυλο κατὰ καιρούς. Μάλιστα ὅλο καὶ κάπου θὰ ἀκούσουμε νὰ τοὺς δοξάζουν ἤ ὅλο καὶ κάποιο ἵδρυμα (βιτρίνα λεηλασίας συνήθως) θὰ τοὺς μνημονεύη, μὲ τοὺς λογαριασμοὺς αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων χρεωμένους πάντα σὲ …ἐμᾶς!!! Καὶ φυσικὰ ὅλο καὶ κάποιος πολιτικὸς θὰ ὑπερηφανεύεται πὼς κρατᾶ σκούφια ἀπὸ τὰ τότε καθάρματα…
Αὐτὰ ὅμως συνέβησαν κάποτε. Σήμερα, στὸ ἐδῶ καὶ τώρα, ἔχουμε νὰ ἐρευνήσουμε νέους λογαριασμούς, μὲ νέα πρόσωπα, εἶτε διάδοχα ἐκείνων, τῶν πρώτων, εἶτε τσιράκια τους, εἶτε ἀκόμη καὶ …βαπτιστήρια τους.
Ὁ περισσότερος κόσμος γνωρίζει πὼς ἐπὶ σημίτου μᾶς ἔφθασε ἡ Goldman Sachs τῶν Rothschild (ἤ ἡ Goldman Sachs μὲ τοὺς Rothschild – τὸ ἴδιο εἶναι) γιὰ νὰ συμβουλεύῃ τὴν (δημοκρατικῶς ἐκλεγμένη) κυβέρνησίν του περὶ τῶν οἰκονομικῶν ζητημάτων τῆς χώρας. Ἡ Goldman Sachs παρεῖχε συμβουλές, λέει. Ἐπίσης παρεῖχε καὶ τὶς μεθόδους ἐκεῖνες, στὶς ὁποῖες στηρίχθηκε, ἐπισήμως, τὸ τραπεζικὸ δίκτυο γιὰ νὰ ἁλυσοδέσῃ τὴν χώρα γιὰ μερικὲς χιλιετίες ἐπὶ πλέον. Αὐτὸ ποὺ δὲν πολυσυζητήθηκε εἶναι πὼς ὁ …«ἐκλεκτός» σημίτης σπούδασε στὰ σχολεῖα τῶν Rothschild!!!

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!7
Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!68  
Σπουδαιότατον προσὸν γιὰ ἀπόγονο «ἡρώων τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως»!!!
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἄλλως τε συμβαίνουν καὶ τώρα μὲ τσακαλώτους, λαπαβίτσες καὶ δραγασάκηδες.Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!1

σημίτης
Σύμβουλος, διαφωτιστής, θεματοφύλαξ καὶ ἐκ-συγχρονιστὴς τοῦ σημίτου ὁ παπακωνσταντίνου. Ἄλλο φυτεμένο φιντάνι ἐτοῦτος…

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!2

παπακωνσταντίνου
Ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Rothschild στὰ δικά μας κεφάλια. Καὶ μὲ βίλες ἐκατομμυρίων, ποὺ δὲν δικαιολογοῦντο γιὰ μὴ ἐκλεγμένο ὑπουργό, μὲ μόλις (κατὰ τὶς δικές του ὁμολογίες) 3-4 χιλιάρικα μηνιαῖο μισθό. Οὔτε θὰ μποροῦσε ἔνας κοινὸς θνητὸς νὰ ἀπαλλαγῇ, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὶς κατηγορίες ἐσχάτης προδοσίας ποὺ τὸν βάραιναν καὶ τὸν βαραίνουν αὐτὸν τὸν …περιούσιο  «φυτευτό»!!!
Μετὰ τὸν σημίτη μᾶς ἔφθασε ὁ καραμανλῆς ὁ νεώτερος… Αὐτὸς ἦταν ὁλίγον …ἀπέχων τῶν πολιτικῶν. Γιὰ νὰ τὸν ἐλέγχουν ἀπολύτως τοῦ στόλισαν (καί) τὸν ἀλογοσκούφη.
)Δικός τους κι αὐτός… Φυτευτός!!!)


Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!3

ἀλογοσκούφης

Μετὰ …«ψηφίσαμε» τὸ GAPατο, παρέα (καὶ πάλι) μὲ τὸν παπακωνσταντίνου καὶ ὅλην τὴν συμμορία τῶν ἀπογόνων καὶ τῶν διαδόχων καὶ τῶν ἀποφοίτων. Ἐδῶ πιὰ ἔγινε τὸ γλέντι… Τὶ παπακωνσταντίνου, τὶ γεωργίου… Τί σᾶς λέω… Γνωστὰ αὐτά… Μία συμμορία ποὺ ἔλαβε τὴν ἐξουσία, κατ’ ἐντολήν, δική μας λέει,  γιὰ νὰ δημιουργήσῃ ἐκεῖνο τὸ νομικὸ ὑπόβαθρον (καὶ περιτύλιγμα), ποὺ θὰ ἀθῴωνε διὰ παντὸς τοὺς ἐγκληματίες.

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!4

παπανδρέου
Καὶ ἀκολούθως μᾶς φορτώθηκε (κατὰ τὶς συμβουλὲς τοῦ καρατζαπαίρνη) τὸ παπαδήμιον. Τὸ παιδὶ τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ μᾶς φυτεύθηκε ὡς ἕνας ἀκόμη προστάτης καὶ θεματοφύλαξ τῶν συμφερόντων τῶν τραπεζιτῶν. Ἡ …τύχη μας δὲν περιγράφεται!!! Τόσες …«συμπτώσεις» παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις πλέον…
Ἀπὸ τὶς τράπεζες τῶν Rothschild  στὰ προτεκτοράτα τῶν Rothschild.
Καὶ μὲ σπουδές…
…ἀπὸ London  κι ἐπάνω!!!
Κι ὅπου τράπεζα ἀπὸ κοντὰ κι αὐτός…!!!


Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!5


παπαδῆμος
Στὶς ἐνδιάμεσες, ὑπηρεσιακὲς κυβερνήσεις, ἐπίσης βλέπουμε τὰ γνωστὰ πρόσωπα νὰ καταλαμβάνουν θέσεις ἐπιτηρητῶν ἤ θέσεις κλειδιά. Κι ἔτσι στὴν κυβέρνησιν πικραμένου καὶ στὴν κυβέρνησιν θάνου, ἀντιστοίχως, οἱ γνωστοὶ  ἀπόφοιτοι οὐδέποτε μένουν ἐκτός..
Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!6

στουρνάρας.

Γιὰ νὰ φθάσουμε στὶς …ἀξιότιμες ὑπηρεσίες τοῦ χριστοδουλάκη, τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως θάνου:

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!12

χριστοδουλάκης
Ὁ στουρνάρας, ἄν καὶ τὴν σχέσιν του μὲ τὸ ὑποκατάστημα τῶν Rothschild τὸ London School of Economics, ἀποφεύγει νὰ τὴν ἀναφέρῃ στὸ βιογραφικό του, κρύβοντάς την πίσω ἀπὸ τὶς γενικολογίες τῆς Ὀξφόρδης, ἐν τούτοις τὸν καρφώνουν κανονικότατα ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἀποχαυνώσεως, ποὺ εκτὸς τῶν ἄλλων, ἀποκαλύπτουν πὼς ἦταν καὶ καθηγητὴς τοῦ τσακαλώτου.
Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!9


«…Υπενθυμίζεται ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπήρξε μαθητής του Γιάννη Στουρνάρα στο London School of Economics, ενώ είχε συναντηθεί πολλές φορές μαζί του στο υπουργείο Οικονομικών….»

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

Κι ἐπεὶ δὴ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἁπλῆ σύμπτωσις αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια τῶν σπουδῶν, ἀκολουθεῖ μετὰ τὸν στουρνάρα, ποὺ στὴν συνέχεια ἀνέλαβε τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» τῶν Rothschild, ἐφ΄ ὅσον πρώτα …«τακτοποίησε», μαζὺ μὲ τὸν παπακωνσταντίνου τὰ τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν, κανονικότατα… …ὁ βαρουφάκης τοῦ Soros καὶ ὁ δραγασάκης μὲ τὸν τσακαλῶτο.

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!13
 

(Ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα ὁ σαμαρᾶς  μερίμνησε ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸν στουρνάρα προωθώντας τον πρὸς τὴν «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος», τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἐπίσης μεριμνοῦσε -πρακτικῶς- νὰ ἀθῳώσῃ τὸν παπακωνσταντίνου καὶ νὰ παγώσῃ τὶς διώξεις κατὰ τοῦ γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ!!)
Κοντὰ στὸν στουρνάρα νὰ θυμόμαστε πὼς τριγύριζε κι ὁ σταϊκούρας, ἐπίσης ψυχοπαίδι τῶν τραπεζιτῶν.

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!10 

σταϊκούρας
Μὰ κι ὁ δένδιας, τὸ παραπαίδι τῶν Rothschild, δὲν μᾶς ξέχασε…
Ἐδῶ γύρω ἦταν πάντα…:

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!11
δένδιας

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἐποχή, τῶν …δεξιῶν κεφαλαιοκρατῶν, πέρασε ἔιπαμε ἀνεπιστρεπτί! Τώρα μᾶς κυβερνοῦν οἱ …«ἀριστεροί»… ...ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις, τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, τῆς οἰκονομικῆς δικτατορίας τῶν Rothschild!!!
Ἀπὸ τὸ βαρουφάκειον ἔως τὸ δραγασάκειον…Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!14 Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!15
 

Ἕνας κι ἕνας ὅλοι τους, ποὺ οἱ περισσότεροι, πίσω ἀπὸ ἕνα «οἰκονομικὲς σπουδές» ἤ «μεταπτυχιακὸ στὰ οἰκονομικά» κρύβουν μίαν ἀρίστη ἐκπαίδευσιν στὸ πῶς θὰ σέρνονται καλλίτερα καὶ πιὸ ἀθόρυβα στὰ πόδια τῶν Rothschild, ἔνᾦ ταὐτοχρόνως θὰ διατηροῦν ἐμᾶς σὲ κατάστασιν ἀποχαυνώσεως καὶ δουλικότητος.
Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ δημοκρατία μας εἶναι τὸ ἰδανικὸ πολίτευμα, μᾶς ἀπελευθερώνει καὶ δὲν μᾶς τὴν ἐπέβαλαν…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ μόνοι μας ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ μᾶς …σφάζουν μὲ βαμβάκι ἤ μὲ τσεκούρια.


Φιλονόη1 σχόλιο: