Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Ἡ Κίνα μὲ τὸ χρυσὸ γουὰν λέει «Ὄχι» στὸ δολλάριο.

Κίνδυνος καταρρεύσεως τῆς FED…

Σὲ μιὰ συγκλονιστικὴ κίνηση προχωρᾶ ἡ Κίνα, ποὺ ἐνδέχεται νὰ «συντρίψῃ» τὴν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ καὶ νὰ προκαλέσῃ «πανικό» στὶς παγκόσμιες ἀγορές, ἀφοῦ ὅλα θὰ ἀλλάξουν στὸ παγκόσμιο ἐμπόριο.

Ἡ Κίνα ἐπρόκειτο νὰ ἀνακοινώσῃ στὶς 19 Ἀπριλίου, τὸ νέο γουάν, ποὺ θὰ συνδέεται μὲ τὸν χρυσό, ἐγκαταλείποντας τὸ δολλάριο ὡς συναλλαγματικὸ νόμισμα.

Τὸ νέο νόμισμα, δὲν θὰ εἶναι μετατρέψιμο σὲ «χαρτοδόλλαρα» τῆς FED, δότι οὐδεὶς θὰ ἀντήλλαζε χρυσὸ μὲ ἀέρα…..

Τὸ γεγονὸς ἔχει σημάνει .....

...συναγερμὸ σὲ κυβέρνηση καὶ τραπεζίτες στὴν Οὐάσιγκτον, ἀφοῦ μιὰ τέτοια κίνησις θὰ στείλη στὶς ΗΠΑ δύο τρισεκατομμύρια δολλάρια σὲ μετρητὰ καὶ θὰ ἐκτινάξη τὸν πληθωρισμὸ στὰ ὕψη ἐν μίᾳ νυκτί…

Φαίνεται πὼς μία νέα τραπεζικὴ κρίσις εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν.

Μὲ ἕνα νέο Yuan, συνδεδεμένο μὲ τὸν χρυσο, ὅλος ὁ κόσμος θὰ ἔχη τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς ἐνὸς νέου νομίσματος, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὸ διεθνὲς ἐμπόριο.

Ποιό νόμισμα θά χρησιμοποιήσετε; Τό παλαιό δολλάριο, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπ τὸ τὸ τίποτα, ἤ τό κινεζικό γουάν, τό ὁποῖον ὑποστηρίζεται ἀπό χρυσό;

Ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ θὰ φέρη ὁπωσδήποτε ἀνατροπὲς στὸ παγκόσμιο συναλλαγματικὸ νομισματικὸ σύστημα, ἐνῶ ἔχει θέσει ἐπὶ ποδὸς τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο μὲ ἔκτακτες συναντήσεις πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν παραγόντων γιὰ νὰ προλάβουν τὶς συνέπειες.

Παράλληλα, σημαντικὰ γεγονότα λαμβάνουν χώρα καὶ στὴν Εὐρώπη, ὅπως π.χ. τὸ κούρεμα ὁμολόγων στὴν Αὐστρία, ἐπισφάλειες 360 δισεκατομμυρίων στὶς Ἰταλικὲς τράπεζες κ.λ.π..

Ἡ FED συγκαλεῖ ἔκτακτη σύσκεψη τῶν τραπεζιτῶν ἐνῶ συναντῶνται ΔΝΤ καὶ Παγκόσμια Τράπεζα στὴν Οὐάσιγκτον.

Διαφαίνεται πὼς μία παγκόσμια τραπεζικὴ κρίσις εἶναι κυριολεκτικὰ πρὸ τῶν πυλῶν ἐνῶ συναγερμὸς ἔχει σημάνει καὶ στοὺς G20.

CHINA SAYS “NO DOLLARS” FOR NEW YUAN


Πολυζωΐδης Θανάσης
ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου