Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

''OXI'' TOY ΣτΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ.

... 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...


Όχι» στην κατάργηση του ναυτικού οχυρού στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα και τον ανακαθορισμό των νέων ορίων του οχυρού σε νέα θέση, είπε με γνωμοδότησή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επικαλούμενο ...
λόγους που ανάγονται σε θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Με το σκεπτικό αυτό το ΣτΕ έκρινε παράνομο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την κατάργηση του ναυτικού οχυρού, η έκταση του οποίου έχει ήδη μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.). Το τελευταίο με τη σειρά του την παραχώρησε για εκμετάλλευση στην εταιρεία NCH Capital.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την μετεγκατάσταση του επίμαχου οχυρού που ελέγχει τα στενά Κέρκυρας – Αλβανίας η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας γνωμοδότησε υπέρ της μεταφοράς του σε νέα θέση, χωρίς όμως να γνωρίζει που ακριβώς θα είναι αυτή. Ο προσδιορισμός της, όπως προέκυψε κατά την επεξεργασία του σχεδίου ΠΔ, θα γίνονταν αργότερα από το ΤΑΙΠΕΔ!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο πρακτικό του το ΣτΕ: «Κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το από 12.12.2012 «μνημόνιο συνεργασίας», στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν.

Ενόψει όμως του σκοπού που εξυπηρετείται με τις δυο αυτές ζώνες προστασίας, που συνίσταται στην απόκρυψη και διασφάλιση των έργων άμυνας, ο καθορισμός των ανωτέρω ζωνών προϋποθέτει πλήρη γνώση της ακριβούς θέσης του οχυρού, από τη μορφολογία του εδάφους της οποίας (κλίση κ.λπ.) ο εν λόγω καθορισμός επίσης εξαρτάται.

Η ακριβής όμως νέα θέση του οχυρού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ήταν γνωστή στο ΑΝΣ. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά δεν ήταν δυνατόν και να αιτιολογηθεί γιατί τα όρια των ανωτέρω ζωνών σχεδόν συμπίπτουν και συνεπώς η γνωμοδότηση του ΑΝΣ πάσχει και κατά τούτο»


voliotaki.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου