Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Έκδοση Διατάγματος εναντίον Ανδρέα Βγενόπουλο για 5.2 δισ. ! ! !

Γιατί κανένα ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν μιλάει για το θέμα ; ; ;

Οι κάτοχοι αξιογράφων χαιρετίζουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Βγενόπουλου !

Την έκδοση Ενδιάμεσων Διαταγμάτων εναντίον των κ.κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, Ευθύμιο Μπουλούτα, Κυριάκο Μάγειρα και Marfin Investment Group Holdings SA πέτυχε η Ειδική Διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας, Άντρη Αντωνιάδου.

Τα εν λόγω Διατάγματα εκδόθηκαν στο......

πλαίσιο της αγωγής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Αρ. Αγωγής 8400/2012 και έχουν επιδοθεί προς τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα.

Αυτά αποτελούνται από προστακτικά Διατάγματα παγκόσμιας εμβέλειας παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων εναντίον των κ.κ. Βγενόπουλου και Μπουλούτα για συνολικό ποσό ύψους €3,79 δις και για τον κ. Μάγειρα ύψους €1,5 δις. 

Επίσης, αφορούν Διατάγματα αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων των τριών ως άνω φυσικών προσώπων ως, επίσης, και Διατάγματα που απαγορεύουν στην Marfin Investment Group Holdings SA από του να προβεί, μεταξύ άλλων, σε οποιαδήποτε πληρωμή ή μεταβίβαση προς όφελος των τριών ως άνω φυσικών προσώπων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ως Αρχή Εξυγίανσης, έκανε γνωστό ότι η κ. Αντωνιάδου κινήθηκε στο πλαίσιο των γενικών εντολών της και προχώρησε στην καταχώρηση ενδιάμεσης αίτησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.


Η Αρχή Εξυγίανσης έχει ζητήσει από την Εδική Διαχειρίστρια όπως την τηρεί ενήμερη για όλες τις περαιτέρω εξελίξεις.

Οι κάτοχοι αξιογράφων χαιρετίζουν πάγωμα περιουσιακών Βγενόπουλου

Ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, με σημερινή του ανακοίνωση συγχαίρει την Ειδική Διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας, Άντρη Αντωνιάδου για την εξασφάλιση των διαταγμάτων παγοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των κκ Βγενόπουλου και Μπουλούτα, για συνολικό ποσό ύψους €3,79 δις και του κ. Μάγειρα για €1,5 δις.

"Η μεγάλη αυτή επιτυχία της κ. Αντωνιάδου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί κατόρθωσε, χωρίς τυμπανοκρουσίες και περιττά επικοινωνιακά παιγνίδια, να κάνει το πρώτο βήμα για δήμευση των περιουσιών μερικών από εκείνους που, σύμφωνα με τις αγωγές που κινήθηκαν εναντίον τους, προκάλεσαν την οικονομική καταστροφή της Κύπρου", αναφέρει ο Σύνδεσμος.


Καταλήγοντας εκφράζει την ελπίδα όπως παρόμοια μέτρα ληφθούν και εναντίον των Κυπρίων συνενόχων των πιο πάνω κυρίων, τόσο όσον αφορά τη Λαϊκή όσο και την Τράπεζα Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου