Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ο ΒΡΩΜΕΡΟΣ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ! ΒΙΝΤΕΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΘΕΟΚΤΟΝΟΥΣ:video.

Τα παρακάτω στοιχεία για την δράση και θέση των Εβραίων κατά την Τουρκοκρατία είναι κείμενα εξ ολοκλήρου από την μεγάλη εγκυκλοπαίδεια ΉΛΙΟΣ χωρίς καμία παρέμβαση ή τροποποίηση.
δείτε αυτολεξεί το τι γράφει η εγκυκλοπαίδεια:

1. "Επί τρεις ημέρας (1453 - 29-31 Μαΐου) επικράτησαν σφαγαί, λεηλασίαι, αιχμαλωσίαι και παντός είδους άλλαι βιαιοπραγίαι εν τη καταληφθείση πόλη. Λέγεται ότι τότε περί τας 60.000 Ελλήνων και Λατίνων περιήλθαν στην Τουρκική αιχμαλωσίαν.

Εξ αυτών πολλοί επωλήθησαν εις Εβραίους οι οποίοι κατά την άλωση και μετ αυτήν, πολύ επλούτισαν μετερχόμενοι την εμπορίαν των σκλάβων, έχοντες ιδίαν συνοικίαν εις τον Γαλατάν και ιδίαν "παλαιάν Εβραική σκάλα", κειμένην πιθανότατα πλησίον του Βαλούκ Παζάρ.

Κατά δε τα μέσα του 17ου αιώνος το .....
....σουλτανικόν τέμενος Γιενί Τζαμί ανιδρύθη επί κτήματος των Εβραίων Καραιτών".


Εγκυκλοπαίδεια Ήλιος, (τόμος 11ος, σελ 897, λ. "Κων/πολις")

Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ» (τόμος 14, σελ. 200 λ. "Νάζης")
Ο εβραίος Νάζης, μετέβαλε το όνομά του και στα έγγραφα της επο­χής αναφέρεται ως Φράνκ Μπέϋ Ογλού!

2. Όταν απέθανε την θέση του πήρε ένας άλλος εβραίος ονόματι Σολομών Νάθαν Ασκενάζι, που μετονομάσθηκε σε Αλαμάν Ογλού!

3. "Πατριάρχης κωνπολεως Γρηγόριος 5ος Αποβιβασθείς εγονυπέτυσε και αφού προσηυχήθη έτεινε τον τράχηλον εις τον δήμιον, νομίζων ότι εκεί έμελλε ν' αποκεφαλισθή. 

Αλλά δια λακτι­σμάτων και ύβρεων εξηναγκάσθη να σηκωθή οδηγη­θείς εις παρακείμενον καφενείον, όπου ανέμενε περί την ημίσειαν ώραν μέχρις ου ο δήμιος μεταβή εις ανεύρεσιν σχοινιού. 

Μετά ταύτα υποβασταζόμενος υπό Τούρκων στρατιωτών, ο γέρων πρωθιεράρχης ωδηγήθη υπό τους αγροίκους προπηλακισμούς Τούρκων και Εβραίων προς την μεσημβρινήν πύλην των Πατριαρχείων, εκ της οποίας εδέθη η αγχό­νη. 

Ο πατριάρχης παρηκολούθει όλην αυτήν την διαδικασίαν προσευχόμενος".

Η εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 5ος σελ. 676, λ. "Γρηγόριος")

4. "απέκοψαν πρώτον τα απόκρυφα μέλη του και αφού τα έ­θεσαν εις το στόμα του τον κατέκαυσαν ζώντα ακόμη" !!!

Εγκυκλο­παίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 2ος, σελ. 720, λ. "Αναστάσιος")
hellas-orthodoxy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου