Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΑΛΙ ;;;;

Η Ελλάδα όσον αφορά την συμμόρφωσή της με τη Δανειακή Σύμβαση....
.....
α) τελεί υπό το «Αγγλικό Δίκαιο»,

β) υπάγεται στην «αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του...Λουξεμβούργου»
γ) η Ελλάδα και ο λαός της «παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου