Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Ομερτά από εδώ και πέρα στην Βουλή….Ρήτρα εχεμύθειας υπογράφουν οι βουλευτές…Ποια Δημοκρατία;;

null
Κανονικά στην Δημοκρατία, οι βουλευτές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να ενημερώνουν τον Ελληνικό λαό για ότι συμβαίνει στον «Ναό της Δημοκρατίας», τα μνημόνια φιμώνουν βουλευτές και λαό πλέον!
Από parapolitika:
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Υποχρεωμένοι να υπογράφουν ρήτρα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας προκειμένου να μην αποκαλύπτουν «μυστικά» των οποίων γίνονται γνώστες κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων  θα είναι σε λίγο καιρό οι βουλευτές όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εισάγεται την Παρασκευή προς συζήτηση στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 , παρ 2 του νέου Κώδικα οι βουλευτές κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράφουν δήλωση εχεμύθειας που θα τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν προς…
ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων προσώπων «εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους».
Ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί πως η ισχύς της ρήτρας θα είναι μέχρι το πέρας της διετίας  μετά τη λήξη της βουλευτικής τους, η σχετική αναφορά στο χρόνο ισχύος αφαιρέθηκε με συνέπεια να μην αποκλείεται οι βουλευτές να παίρνουν «στον τάφο» όσα μαθαίνουν κατά τη βουλευτική τους θητεία. Το ζήτημα της ισχύος πάντως αναμένεται να απασχολήσει την Επιτροπή την Παρασκευή οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση.
Παράλληλα, με άλλη διάταξη προβλέπεται για πρώτη φορά ακόμα και ο αποκλεισμός βουλευτή από ψηφοφορία αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 
«Ο βουλευτής θα υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων του να ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για την ύπαρξη παρούσας ή παρελθούσας κατάστασης ή δυνητικής η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του» αναφέρει το άρθρο 4 σημειώνοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ο/η βουλευτής συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα ή παρέχει τις υπηρεσίες του επ’ αμοιβή ή δωρεάν ή λαμβάνει δώρα, παροχές και άλλα ωφελήματα από ομάδες πίεσης (lobby groups) και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς για τους οποίους είναι πολύ πιθανό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να κληθεί να συμμετάσχει σε νομοθετικές ή άλλες διαδικασίες.
Ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει και πειθαρχικά μέτρα σε βάρος όσων βουλευτών παραβιάσουν τις διατάξεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και συγκεκριμένα:
-προσωρινό αποκλεισμό μέχρι και 15 ημέρες από τις συνεδριάσεις της Βουλής και σωρευτικά ή αναλογικά κράτηση του 1/30 της βουλευτικής αποζημίωσης
-βουλευτής ο οποίος ή η οποία έχει δηλώσεις ή εις βάρος του οποίου ή της οποίας έχει διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων , δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του οργάνου της Βουλής ή σε σχετικές ψηφοφορίες που σχετίζοντας με την ως άνω σύγκρουση συμφερόντων.
Ειδική αναφορά υπάρχει και στα δώρα που μπορούν να λαμβάνουν οι βουλευτές. Ο κώδικας  προβλέπει ότι οι βουλευτές οφείλουν να μην αποδέχονται πάσης φύσεως δώρα, παροχές ή άλλα ωφελήματα, των οποίων η φύση ή η χρηματική τους αξία εγείρουν ζητήματα μεροληπτικής άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.
Δώρα των οποίων η αξία είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) ευρώ και λαμβάνονται ως αναμνηστικά ενθύμια στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης και φιλοξενίας κατά την εκτέλεση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, εξαιρούνται από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου. 
Τα δώρα αυτά καταχωρίζονται με δήλωση του/της βουλευτή σε ειδικό κατάλογο πρωτοκολλημένο, αριθμημένο και μονογραφημένο, ο οποίος τηρείται στη Διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία ανήκει ο κάθε βουλευτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου