Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ… ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ – ΙΔΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Γράφει ο Αντίοχος.

 Σε πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σε καθεστωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, αναφέρεται ότι ο φον Αντωνάκης θέλει πολύ να θέσει εκτός νόμου την Χρυσή Αυγή (εκτελώντας τις διαταγές που έχει λάβει από τους διεθνείς εντολοδότες του…), αλλά… δυσκολεύεται να βρει τρόπο, καθόσον το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν προβλέπει απαγόρευση πολιτικού κόμματος.

 Οι ίδιες «διαρροές», λοιπόν, αναφέρουν ότι έχει καταλήξει στη χρησιμοποίηση του άρθρου 48, περί......... καταστάσεως πολιορκίας (!!!) και ειδικότερα στην παράγραφο 2, η οποία εμπλέκει στο παιχνίδι τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Ιδού τι προβλέπει το περιβόητο άρθρο 48:  

 «Άρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)

1.       Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.

Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.

*2. Σε περίπτωση απουσίας της Bουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου. Tο διάταγμα υποβάλλεται από την Kυβέρνηση στη Bουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.

*3. H διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Bουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί.

*4. Tα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Bουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.

*5. Aφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. 

Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Bουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν.

*6. Oι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Bουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. H Bουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.

*7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Bουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος».

Παρατήρηση 1η: Το πραξικόπημα δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Παρατήρηση 2η: Αν το αποτολμήσουν –που πολύ αμφιβάλλω- θα πρόκειται για χουντάρα κανονικά και με το… νόμο! Αλλά, χουντάρα πολυκομματική, του… συνταγματικού τόξου, εις βάρος ενός κόμματος!

Παρατήρηση 3η: Αν τα κόμματα της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ) συναινέσουν με τη χουντάρα, υπογράφουν την πολιτική τους καταδίκη σε ακαριαίο πολιτικό θάνατο! Αμφιβάλλω, λοιπόν, ότι θα συναινέσουν –αν και πολύ θα το ήθελαν- γεγονός που καθιστά το όλο εγχείρημα από δύσκολο ως απίθανο, γιατί πέραν από την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται για κάτι τέτοιο, η τρεμάμενη συγκυβέρνηση των 152 δε μπορεί να σηκώσει τέτοιο βάρος.

Παρατήρηση 4η: Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι ο Παπούλιας θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να γίνει το πραξικόπημα!

Παρατήρηση 5η (και τελευταία): Πιστεύω ότι η όλη συζήτηση έχει σκοπό να προκαλέσει ανησυχία και να σπάσει τα νεύρα των εθνικιστών, καθώς επίσης και να αποτρέψει όσους Έλληνες έχουν σκοπό να μαυρίσουν το κατεστημένο ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή. 

Αν ήταν να το κάνουν, θα το έκαναν από την πρώτη στιγμή. Τώρα είν’ αργά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου