Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την «ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ :ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ " ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ .

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την «ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
 
Θα φέρουμε προς ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο τα εξής νομοσχέδια:

1) Συναινετική ή Μονομερής Διαγραφή του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδος στο 60% του ΑΕΠ, για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (Δόγμα Calvo).

2) Κήρυξης ακύρων των δύο Δανειακών Συμβάσεων της Ελλάδος με την Τρόικα, διότι περιέχουν όρους απώλειας της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος υπέρ ξένων κρατών (ΕΕ) κι Διεθνών Οργανισμών (ΔΝΤ), ECB (Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα) και ......

ιδιωτικών τραπεζών (kfw της Γερμανίας), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αναγνώριση της Ποινικής Δίωξης για Εσχάτη Προδοσία των υπαιτίων υπογραφής των Δανειακών αυτών Συμβάσεων (Ελληνικών Κυβερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ).

3) Εγγραφή των Γερμανικών Αποζημιώσεων στον Κρατικό Προυπολογισμό της Ελλάδος για την κάλυψη των ασφαλιστικών οφειλών των ανέργων, για την καταπολέμηση της φτώχειας και γενικότερα για κοινωνική πολιτική. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας σε όλους τους ανέργους και νέους επιχειρηματίες.
Αντίστοιχη αύξηση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας από τον ECB.

4) Διαγραφή των ληξιπρόθεσμων δανείων στις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού (ΤΧΣ) ή/και του ESM. Τα ποσά της ανακεφαλαιοποίησης να καταλογιστούν ως χρέος του ESM κι όχι ως δημόσιο χρέος της Ελλάδος (είναι μια μορφή έκδοσης ευρωομολόγου).


Κατάργηση του Τειρεσία.

5) Διαγραφή-υπό προυποθέσεις και με αυστηρά κριτήρια- των φορολογικών βαρών των μικρομεσαίων (start up) και κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος δια ευρωομολόγου (ή την ECB) (κίνδυνος πληθωρισμού δεν υπάρχει σε κατάσταση βαθειάς ύφεσης στην Ελλάδα και τον Ευρωπαικό Νότο). Έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε όλους τους Έλληνες.

6) Δυνατότητα εξόφλησης των δανείων και φορολογικών βαρών, δια εσόδων εκτός προυπολογισμού (βλ. σχετικό μας σχέδιο)

7) Δημιουργία Κρατικής «Τράπεζας Αγροτικής Ανάπτυξης», η οποία θα δανείζεται με την απόλυτη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και θα χρηματοδοτεί αποκλειστικά την Αγροτική Ανάπτυξη με χαμηλότοκα δάνεια, με ελάχιστες εγγυήσεις (στα πρότυπα της kfW τράπεζας της Γερμανίας).

8) Θεσμοθέτηση του «Κατώτατου Ελάχιστου Εισοδήματος». Π.χ. Έστω ότι το καθαρό αφορολόγητο ποσόν είναι 10.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα του πολίτη είναι π.χ. 6.000 το χρόνο, τότε η διαφορά 10.000-6.000 = 4.000 ευρώ, προσαυξάνεται (αναπληρώνεται) κατά 50%, ήτοι κατά 2.000 ευρώ και ο πολίτης έχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 6.000+2.000= 8.000 ευρώ. Καθορίζεται κλίμακα ποσοστού αναπλήρωσης (προσαύξησης) ανάλογα με την διαφορά αφορολογήτου και ετησίου καθαρού εισοδήματος.

9) Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πανευρωπαικού Συντελεστού Φορολόγησης (π.χ. 15%) στις ΑΕ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

10) Πάταξη του φορολογικού και κοινωνικού dumping ως μέσον ανταγωνισμού της οικονομίας, δια της επιβολής δασμών σε προιόντα χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών που δεν σέβονται τα κοινωνικά κι εργασιακά δικαιώματα.

11) Θεσμοθέτηση Εμπορικού Ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδος και του συνόλους των κρατών-μελών της ΕΕ.

12) Έκδοση Ευρωομολόγου Ανάπτυξης του Ευρωπαικού Νότου, στα πλαίσια της Ευρωπαικής Σύγκλισης των Οικονομιών.

13) Ρητή θεσμοθέτηση της Κεντρικής τράπεζας της Ελλάδος (και της ECB) ως τελευταίου δανειστή της Κυβέρνησης (αρ. 14 και 21 του Καταστατικού της ECB).

14) Χρηματοδότηση (ρευστότητα) κάθε χώρας (αντιστρόφως) ανάλογα με τον οικονομικό της κύκλο, για την εναρμόνιση της παραγωγικότητας, ανάπτυξης, κατά κεφαλήν εισοδήματος, Κοινωνικής Πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας. Αύξηση της ρευστότητας σε περιόδους ύφεσης. Διαφορική ρευστότητα (μείωσή της σε χώρες σε ανάπτυξη, υπέρ των χωρών σε ύφεση).

15) Ευρωπαικές Επενδύσεις (ΕΣΠΑ, structural funds) (αντιστρόφως) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κάθε χώρας στο Κοινό Ευρωπαικό ΑΕΠ σε περίοδο 5-7 ετών.

16) Kαθορισμός των Κοινωνικών Δαπανών σε κάθε χώρα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κάθε χώρας στο Κοινό Ευρωπαικό ΑΕΠ.

17) Αμοιβαιότητα των Ελλειμμάτων και Δημοσίου Χρέους των Κρατών μελών (Ευρωομόλογα, Eurobills, Redemption funds).

18) Ίδρυση Δημόσιας Νομικής Υπηρεσίας (στα πρότυπα του παλαιού ΕΣΥ) για την νομική προστασία του ελληνικού λαού).

19) ΛΑΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Εισάγουμε την αρχή του «λαϊκού καπιταλισμού», ήτοι της οργάνωσης και αποτίμησης της εντός συναλλαγών, κρατικής περιουσίας σε μορφή
επενδυτικού κεφαλαίου και της ισοτίμου και ισαρίθμου διανομής του σε
μορφή μερισμάτων σε όλους τους Έλληνες πολίτες με μοναδική Ιθαγένεια την Ελληνική.


Το επενδυτικό αυτό κεφάλαιο διαχειρίζεται αποκλειστικά αρμοδία ανεξάρτητη κρατική εταιρεία. Τα ατομικά μερίσματα δεν ανταλλάσσονται (δεν πωλούνται, μόνο μεταβιβάζονται κληρονομικά) μεταξύ οιουδήποτε, αλλάζουν δε ισότιμα σε αριθμό μόνο λόγω αλλαγής του πληθυσμού, ή μερισματοποιήσεως των κερδών του.


Τα κέρδη του κεφαλαίου εκπηγάζουν από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και διανέμονται, ή επανεπενδύονται.

20) Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη Ουμανιστική της Κευνσιανής Σοσιαλδημοκρατίας, με ανωτάτη αξιακή αρχή την ευημερία και ευτυχία του ανθρώπου κι όχι για μια Νε-Φιλελεύθερη Ευρώπη της θέωσης του κεφαλαίου σε θυσία του ανθρώπου

Δημ. Αντωνίου, για την «ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου