Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

«Ψαλίδι» σε κατώτατο μισθό και ομαδικές απολύσεις ζητά το ΔΝΤ

«Ψαλίδι» σε κατώτατο μισθό και ομαδικές απολύσεις ζητά το ΔΝΤ  - Κεντρική Εικόνα/Video
Να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τον κατώτατο μισθό και να διευκολύνει τις ομαδικές απολύσεις προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα.
Σε απολογιστική έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για την οικονομία της Ευρωζώνης, το Ταμείο προτείνει στην Ελλάδα να επικεντρωθεί στη διατήρηση και την περαιτέρω επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, στην τόνωση του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες και τις αγορές προϊόντων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στη βάση αυτή, συστήνει στην κυβέρνηση να διατηρήσει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων μισθών, οι οποίοι όπως σημειώνει το ΔΝΤ είναι οι υψηλότεροι μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ακόμη, το Ταμείο τάσσεται υπέρ ....
....νομοθετικών αλλαγών για την ευθυγράμμιση του πλαισίου για τις ομαδικές  απολύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
Για το άνοιγμα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων θεωρεί πως πρέπει να συνεχιστεί και ζητά να δοθεί προτεραιότητα σε κρίσιμα επαγγέλματα όπως οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι φορτοεκφορτωτές! Στην ίδια βάση ζητά να εφαρμοσθούν οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για τη μείωση των εμποδίων για τον ανταγωνισμό στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ τάσσεται υπέρ της αναμόρφωσης του συστήματος αδειοδότησης στους κλάδους τροφίμων και ποτών, καθώς και στον τουρισμό.
Το ΔΝΤ απευθύνει προειδοποιήσεις για τις δημογραφικές πιέσεις με τις οποίες θα έλθει σύντομα αντιμέτωπη η Ελλάδα και οι οποίες όπως σημειώνεται θα έχουν επίπτωση και στην εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών και ειδικά στο χρέος.
«Οι χώρες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη γήρανση του εργατικού δυναμικούείναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ιρλανδία, όπου η μέση αύξηση του μεριδίου των παλαιών εργαζομένων στο συνολικό εργατικό δυναμικό θα είναι περίπου 10% μεταξύ 2020 και 2035. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες αντιμετωπίζουν ένα υψηλά δημόσια χρέη», αναφέρεται στην έκθεση.
Το Ταμείο εστιάζει και στο έλλειμμα επενδύσεων και χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία. Όπως σημειώνει, οι εταιρικές επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν μετά την κρίση και παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΝΤ, οι ακαθάριστες πραγματικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ υποχώρησαν σχεδόν 15% κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που ισούται με πάνω από 2% μονάδες του ΑΕΠ. Για επιλεγμένες χώρες της ζώνης του ευρώ όπως η Ελλάδα, η πτώση αυτή ήταν ακόμα πιο δραματική, με την υποχώρηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων να σημειώνει πτώση περίπου 20%.
Τέλος, οι αναλυτές του διεθνούς οργανισμού εντάσσουν την Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, και την Πορτογαλία στις χώρες οπού τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θέτουν προκλήσεις για τις τράπεζες και τις οικονομίες. Ωστόσο, δεν παραλείπει να αναφέρει πως οι μεγάλες τράπεζες στη Γαλλία και τη Γερμανία αντιμετωπίζουν και αυτές προκλήσεις από την υψηλή μόχλευση. «Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ευρώπη αγωνίζεται να προσαρμοστεί στη παρατεταμένη περίοδο χαμηλής ανάπτυξης», συνοψίζει η έκθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου