Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Αλλη μία προδοσία στην Θράκη  Διαβάστε (ζητούμε συγνώμην που βάζουμε σε δοκιμασία το νευρικό σας σύστημα) απόσπασμα υπουργικής απόφασης για την αναβάθμιση (!) του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος στην Θράκη!

Την ίδια ώρα που πολεμούν για την υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών, που η Θράκη τουρκοποιείται, που Τούρκοι επιχειρηματίες αγοράζουν ελληνικές επιχειρήσεις και που άλλα πολλά συμβαίνουν σε βάρος της ορθοδοξίας αλλά και της ελληνικότητας τούτης της δύσμοιρης χώρας.

Κατά των διακρίσεων (υποτίθεται) όλη η ιστορία αλλά φυσικά υπέρ των διακρίσεων σε βάρος των Ελλήνων!

Γιατί αλλιώς πώς εξηγείται η λύσσα κατά της προσευχής στα σχολεία, κατά του εκκλησιασμού κ.τ.λ. ;

Πώς… ξεχνούν, όσοι κόπτονται για τη “νομιμότητα” και τα “ανθρώπινα δικαιώματα”, ότι το Σύνταγμα (το οποίο ξεκινά με την επίκληση της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος) θέτει ως βασικό σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων;

Και πώς θα μαζέψουν τους σύγχρονους γενίτσαρους που οι ίδιοι δημιουργούν;

Αλλά δεν θα μπορέσουν να τους μαζέψουν, γιατί όσοι σπέρνουν ανέμους θερίζουν θύελλες: Οι “μουσουλμανόπαιδες” της Θράκης (που ουσιαστικά είναι οι κατά παραγγελία -της Τουρκίας- Τούρκοι του αύριο. Άλλωστε έχουμε δει πολλούς στην τηλεόραση, να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι και όχι μουσουλμάνοι μειονοτικοί) θα σφάξουν, πριν από όλους, τους ίδιους που τους επέτρεψαν να ανδρωθούν ως Τούρκοι, απολαμβάνοντας τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη (και κάτι παραπάνω) αλλά μη έχοντας τις υποχρεώσεις του!

Οταν θα βγουν τα…γιαταγάνια θα είναι πλέον αργά για όλους.

Ακόμη και για τους “προοδευτικούς” !

Ιδού τώρα η απόφαση του “Ελληνα” υπουργού (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας):

Μαρούσι, 27-02-2013

Αρ. Πρωτ. 27147/A3

«Συγκρότηση Επιτροπής για την αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και την εφαρμογή του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

……………………………………………………………………………………………..

5. Την ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων με σκοπό την αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και την ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε άμισθη επιτροπή η οποία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί στοιχεία που αφορούν στην αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013).

Σκοποί της Επιτροπής είναι:

α) να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους

β) να διατυπώσει προτάσεις προς την Πολιτεία για την αναβάθμιση αμφοτέρων

γ) να εκπονήσει πρόταση για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με ανανεωμένα περιεχόμενα σπουδών για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ στη Θράκη

δ) να προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους και διαδικασίες για την εκπόνηση μετάφρασης του Ιερού Κορανίου στην Ελληνική Γλώσσα ώστε να εκδοθούν σχετικά διδακτικά εγχειρίδια για τους μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ε) να εκπονήσει πρόταση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία του Ιερού Κορανίου στα σχολεία της Θράκης όπου φοιτούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθώς και τους τρόπους διασύνδεσής του με το μάθημα των Θρησκευτικών

στ) να εκπονήσει πρόταση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν.3536/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013.

Η διατύπωση των προτάσεων καθώς και τυχόν αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα κόστους και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού υπό το πρίσμα των ειδικών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, αλλά καιτης θεμελιώδους υποχρέωσης της Πολιτείας να υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε δράση που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στην προαγωγή των αρχών του αλληλοσεβασμού μεταξύ θρησκειών και της γνώσης βασικών στοιχείων της επικρατούσας θρησκείας, καθώς και στην διασφάλιση της πλήρους και επιτυχημένης ένταξης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ελληνική κοινωνία διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, τα ιδιαίτερα θρησκευτικά της χαρακτηριστικά.

………………………………………………………………………………………………

Η Επιτροπή για την αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσoυλμανικής μειονότητας της Θράκης αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Χασάν Μπαντάουι, Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Σαμπρί Μποσνάκ, Απόφοιτος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας, Καθηγητής Ισλαμικής Θεολογίας και Διευθυντής Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής

3. Αλή Οσμάν, Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Al Azhar

4. Γιασάρ Δαμάδογλου, Πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ισλαμικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Al Azhar, Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας και Ισλαμικού Ιερού Νόμου του Πανεπιστημίου Al Azhar

5. Χαλήλ Τζιχάτ, Πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ισλαμικό Ιερό Κήρυγμα και Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μεδίνας.

6. Φαχρή Ραήμ, Πτυχιούχος Ισλαμικής Θεολογίας και Ισλαμικού Ιερού Νόμου του Πανεπιστημίου Al Azhar

7. Αγγελική Ζιάκα, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Ισλάμ

Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό α’ («να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους») η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή της κας Βασιλικής Κεραμίδα, ΠΕ01, Επιστημονικής Συνεργάτιδος του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής……….η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Συμβούλου Α’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

………………………………………………………………………………………………

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτήριο του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (Χαϊριγιέ) ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή:τί και πώς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου