Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Φορολογεί και την ιδιοκατοίκηση, από το 2015, το υπουργείο Οικονομικών.

Την επιβάρυνση εκατομμυρίων φορολογουμένων που διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες με πρόσθετο χαράτσι 11%-33% για μη υπαρκτά «τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων» αναμένεται να προκαλέσουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς δεν προβλέπουν πλέον ρητά την απαλλαγή του τεκμαρτού μισθώματος ιδιοκατοίκησης από το φόρο εισοδήματος!

Συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η-1-2014 και μετά ορίζει ότι ως εισόδημα από ακίνητα θεωρείται μεταξύ των άλλων και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, το οποίο υπολογίζεται κατόπιν πολλαπλασιασμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με έναν .....
....συντελεστή 3%. 
Ο νέος Κ.Φ.Ε. προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μόνο για το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τέκνα ή από τέκνα προς γονείς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. 
Σε καμία περίπτωση, συνεπώς, δεν προβλέπει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, όπως έκανε ο παλαιός Κ.Φ.Ε.
Δεδομένου δε ότι στην έννοια «ιδιοχρησιμοποίηση» εντάσσεται και η έννοια «ιδιοκατοίκηση» φαίνεται καθαρά η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να φορολογήσει το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.
Για να αποδείξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ότι δεν είναι στις προθέσεις της να φορολογήσει την ιδιοκατοίκηση θα πρέπει να τροποποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 39 του νέου Κ.Φ.Ε. ορίζοντας σαφώς ότι το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο εισοδήματος. 
Από τη στιγμή που, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε μια τέτοια τροποποίηση, σημαίνει ότι στις προθέσεις της είναι να φορολογήσει εκατομμύρια ανυποψίαστους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο επαχθές «χαράτσι» επί ανύπαρκτων στην ουσία εισοδημάτων.
Συγκεκριμένα, αν δεν τροποποιηθεί το άρθρο 39 του νέου Κ.Φ.Ε., τότε το επόμενο έτος, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα για τα εισοδήματα του 2014, όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν ότι διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες θα θεωρηθούν ότι απέκτησαν τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιοχρησιμοποίηση κατοικιών! 
Τα εισοδήματα αυτά, τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν, θα υπολογιστούν από το υπουργείο Οικονομικών με τεκμαρτό τρόπο, με πολλαπλασιασμό των αντικειμενικών αξιών των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών επί τον συντελεστή 3%. 
Επί των ποσών που θα προκύψουν το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει, στη συνέχεια, φόρο εισοδήματος! Σε κάθε περίπτωση ο φόρος θα ανέρχεται σε 11% εφόσον το τεκμαρτό ποσό εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. 
Εάν το ποσό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, τότε θα επιβαρύνεται με φόρο 11% μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ και με φόρο 33% για το πέραν του ορίου των 12.000 ευρώ τμήμα του.
Υπολογίζεται ότι περίπου 4.000.000 νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 έξτρα χαράτσι ως φόρο ιδιοκατοίκησης, εξαιτίας αυτής της διάταξης του νέου Κ.Φ.Ε., σε περίπτωση που δεν γίνει καμία τροποποίηση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου