Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

RBS: Εστιάζοντας στα NPLs οι ελληνικές τράπεζες....θα πρέπει να μειώσουν το προσωπικό κατά 10 χιλ ( απο 44.000 ) και -600 υποκαταστήματα ...το δίκτυο

Αν οι τράπεζες μπορούσαν να μειώσουν το προσωπικό τους χωρίς να υπολογίζουν το κόστος θα έπρεπε να μειώσουν πάνω από 10.000 τους εργαζομένους τους.
Οι ελληνικές τράπεζες για τα επόμενα 3 χρόνια θα επικεντρωθούν με την διαχείριση των προβληματικών δανείων και η δραστηριότητα αυτή θα κριθεί στην πορεία αν είναι και σε ποιο βαθμό αποτελεσματική.
 
Όμως όπως αναφέρει στέλεχος της Royal Bank of Scotland , όταν οι τράπεζες βρίσκονται σε καθαρά ανοδικό κύκλο υποχρεωτικά αυξάνουν το δίκτυο τους και τις θέσεις εργασίας. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως οι ελληνικές τράπεζες δεν βρίσκονται ούτε σε ανοδικό ούτε σε αναπτυξιακό κύκλο. 

Καλούνται να ...

...διαχειριστούν ένα πρόβλημα που ξεπερνάει τα 100 δισεκ. με τα προβληματικά δάνεια. 

Η διαχείριση των προβληματικών δανείων ωστόσο υποχρεωτικά θα οδηγήσει τις τράπεζες σε τέτοιες κινήσεις ώστε να βελτιστοποιήσουν την απόδοση τους. 

Οι ελληνικές τράπεζες άπαξ και μετατρέπονται σε τράπεζες – διαχειριστές προβληματικών δανείων δεν χρειάζονται 44 χιλιάδες εργαζομένους.
 
Μια μείωση ακόμη 10.000 θα αύξανε την απόδοση των τραπεζών.

Όμως για να υπάρξει μείωση κατά 10.000 στους υπαλλήλους των τραπεζών απαιτείται ένα κόστος πάνω από 1 δισεκ. και δεν υπάρχει 1 δισεκ. για εθελουσίες εξόδους.
 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειωθούν κατά 600 τα υποκαταστήματα των τραπεζών. 

Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν καλούνται να διαχειριστούν μια κρίση η οποία έχει τις εξής παραμέτρους 

1)Διαχείριση πάνω από 100 δισεκ. προβληματικών δανείων 

2)Υποχρεωτική αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου που θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας και των υποκαταστημάτων 

3)Υιοθέτηση ενός μοντέλου όπου οι τράπεζες στην Ελλάδα θα εστιαστούν στην διαχείριση των NPLs και στην συγκέντρωση καταθέσεων. 

Αν οι τράπεζες μπορούσαν να μειώσουν το προσωπικό τους χωρίς να υπολογίζουν το κόστος θα έπρεπε να μειώσουν πάνω από 10.000 τους εργαζομένους τους. 

Μόνο με ένα τέτοιο μοντέλο – διαχείριση NPLs και μείωση κόστους με εξοικονόμηση πάνω από 1 δισεκ. ετησίως θα καταφέρουν να ανακάμψουν» κατέληξε το στέλεχος της Royal Bank of Scotland. 

Δομή ελληνικών τραπεζών 


www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου