Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Τέλος (από τον Ιούνιο) τα ταμεία στις Εφορίες.

Στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. θα πληρώνονται οι οφειλές

Στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., αντί για τα γκισέ των εφοριών, θα πληρώνουν υποχρεωτικά τους φόρους και τα χρέη τους οι πολίτες από την 1η Ιουνίου, ενώ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα παρέχεται δυνατότητα πληρωμών στα ταμεία των ΔΟΥ.

Σήμερα, η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών...

...γίνεται παράλληλα στις ΔΟΥ, τις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Ομως, από την 1η Ιουνίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της Εφορίας.

Η πληρωμή των οφειλών θα γίνεται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) και Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) αντίστοιχα στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε κάθε τράπεζα, χωρίς να είναι απαραίτητη η διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων από την πλευρά του οφειλέτη. Με τους κωδικούς αυτούς ο φορολογούμενος θα μπορεί να καταβάλλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν τους κωδικούς μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), από το ειδοποιητήριο που θα λαμβάνουν από τη ΓΓΠΣ και από τις εφορίες. 

Για κάθε νέα οφειλή που βεβαιώνεται θα εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από τη ΔΟΥ ή τη ΓΓΠΣ, στην οποία θα αναγράφεται και ο κωδικός Ταυτότητας Οφειλής.

Παράλληλα η ΓΓΠΣ θα ενεργοποιήσει σύντομα και νέες εφαρμογές, που θα επιτρέψουν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Με τη χρήση μόνο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή οι φορολογούμενοι θα μπορούν σύντομα..

* να προμηθεύονται μέσω του TAXISnet τα παράβολα που χρειάζονται για να πληρώσουν χρέη ή άλλες βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο,
* να θεωρούν ηλεκτρονικά τα συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων,
* να λαμβάνουν ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος,
* να κάνουν τις αλλαγές στα στοιχεία διαμονής τους.

Μαζί με τη μείωση του αριθμού των εφοριών από τις περίπου 300 σε λιγότερες από 100 φέτος, η τρόικα έχει ζητήσει και την κατάργηση των ταμείων στις εφορίες που θα παραμείνουν. 

Σήμερα, σε κάθε εφορία λειτουργεί ταμείο, στο οποίο οι φορολογούμενοι πληρώνουν κάθε είδος φόρου και προμηθεύονται παράβολα. 

Η τρόικα θεωρεί ότι η λειτουργία ταμείων στις εφορίες είναι σπατάλη ανθρώπινων πόρων, καθώς τον ρόλο του ταμία του Δημοσίου μπορούν κάλλιστα να παίξουν οι τράπεζες, οι οποίες, ούτως ή άλλως, εισπράττουν για λογαριασμό του Δημοσίου μεγάλο αριθμό φόρων, εισφορών και τελών (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.).

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους χρήστες του TAXISnet τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι από το 2013 όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαιρέτως υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωσή τους, άρα θα λάβουν και ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σημείωμα για την πληρωμή του φόρου μέσω του TAXISnet.

Επίσης, θα ενεργοποιηθεί και μία νέα υπηρεσία από το TAXISnet που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία όσων φορολογουμένων θέλουν να αλλάξουν τα στοιχεία διαμονής τους.

Το TAXISnet θα παρέχει τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.


Οι τέσσερις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας», σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία από τη ΓΓΠΣ οι εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

- Αγορά παραβόλου για κάθε χρήση με όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Ο πολίτης θα μπορεί στον υπολογιστή του να επιλέγει το παράβολο που χρειάζεται σε κάποια υπηρεσία, να τυπώνει έναν κωδικό με το αντίστοιχο ποσό και να αγοράζει το παράβολο μέσα από τα προϊόντα πληρωμής που υποστηρίζει η τράπεζά του, στο γκισέ, σε ΑΤΜ, στο web banking. Με τον κωδικό και μόνο θα πηγαίνει στην υπηρεσία όπου θέλει να χρησιμοποιήσει το παράβολο, η οποία στη συνέχεια μέσα από τον υπολογιστή της θα διαπιστώνει την εξόφληση του παραβόλου.

- Πληρωμή οποιασδήποτε βεβαιωμένης μη ρυθμισμένης οφειλής στο σύνολό της ή μέρος αυτής με όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Ο πολίτης θα μπορεί με τον υπολογιστή του να τυπώνει την όποια οφειλή θέλει και να την πληρώνει όποτε θέλει μέσα από τα προϊόντα πληρωμής που υποστηρίζει η τράπεζά του, όπως στο γκισέ, σε ΑΤΜ, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking, phone banking). Με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί να πληρώνει και τη δόση, εφόσον έχει μπει σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

- Ηλεκτρονική υποβολή και θεώρηση των μισθωτηρίων ενοικίασης. Με το σημερινό καθεστώς ο εκμισθωτής ενός ακινήτου θα πρέπει εντός 30 ημερών από την υπογραφή ενός μισθωτηρίου συμβολαίου να προσέλθει στο τμήμα εισοδήματος οποιασδήποτε εφορίας και να το θεωρήσει. Αν δεν το θεωρήσει, τότε η μίσθωση θεωρείται άκυρη ενώπιον της Δικαιοσύνης (εφόσον ο ιδιοκτήτης προσφύγει σε αυτήν για έξωση του μισθωτή ή για κάθε άλλη διαφωνία μαζί του).

Με τη νέα υπηρεσία ο ιδιοκτήτης θα καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της μίσθωσης του ακινήτου. Στις περιπτώσεις ακινήτων επιφάνειας άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων θα αναγράφεται και ο αριθμός και τα στοιχεία του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

- Ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων από τους συμβολαιογράφους. Το σχέδιο αποσκοπεί στην πλήρη κατάργηση του εντύπου Ε9 (που υποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση), αφού οι συμβολαιογράφοι θα ενημερώνουν αυτόματα, κατά τη σύνταξη των συμβολαίων μεταβίβασης, τα ηλεκτρονικά αρχεία της Εφορίας. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να συντάσσουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τις δηλώσεις Ε9 κάθε φορά που αγοράζουν ή πωλούν ένα ακίνητο. Οι βασικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται θα αποστέλλονται από τους συμβολαιογράφους, μέσω διαδικτύου, στη ΓΓΠΣ και από εκεί θα γίνεται η ενημέρωση στο περιουσιολόγιο. Στο μέλλον θα επιδιωχθεί και η ηλεκτρονική διασύνδεση των συμβολαιογραφικών γραφείων της χώρας με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στέλιος Κράλογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου