Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Ο Naigel Farage στο πλευρό της Κύπρου. Ζητά από τους Ευρωβουλευτές, να υπογράψουν πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο
 Αντί να αναλίσκωνται σε επικοινωνιακές φανφάρες τα ελληνικά κόμματα του Κοινοβουλίουκαι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, γιατί δεν έπραξαν ότι και ο Νάιτζελ Φάρατζ; Προφανώς γιατί ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Και φυσικά δεν θα περιμέναμε κάτι ανάλογο από την τρικομματική χούντα. Από τους "αντιμνημονιακούς" (;;;;) όμως βουλευτές και Ευρωβουλευτές, θα περιμέναμε κάτι να κάνουν... αλλά φαίνεται πως... περί άλλων τιρβάζουν και τα κροκοδείλια δάκρυά τους, ουδόλως πείθουν πλέον τον ελληνικό λαό.

Πόπη Σουφλή 

Διαπιστώνοντας την οικονομική κατάρρευση του Κυπριακού λαού, ο ηγέτης του  UKIP,  Ευρωβουλευτής κ. Nigel Farage  ζήτησε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπογράψουν μια πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ζητώντας την συλλογή 76 υπογραφών πρότασης μομφής, από τους Ευρωβουλευτές, που ζητά να συλλεγούν μέχρι τις 11 Απριλίου 2013, δύναται να προκληθεί συζήτηση και ψηφοφορία για την λεηλασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός του Απριλίου.

Στο κείμενο της πρότασης μομφής που συνέταξε ο κ. Ν.Φάρατζ, αναφέρει:...

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ο περήφανος λαός της Κύπρου, είδε τη χώρα του, να λεηλατείται οικονομικά και την μεγαλύτερη βιομηχανία του να καταστρέφεται από την τρόικα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επέβαλε στην Κύπρο ελέγχους, που έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων.

Ένα από τα λίγα πράγματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει είναι να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τόσους αθώους ανθρώπους. 

Ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να δείξουν την αλληλεγγύη με το λαό της Κύπρος, θα πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό το ζωτικό θέμα.

Ως εκ τούτου σας ζητώ ευγενικά να υπογράψετε την παρούσα πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισυνάπτεται.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γραφείο μου, αν θα θέλατε να υπογράψετε - η προθεσμία είναι η 11η Απριλίου 2013.

Εάν συγκεντρωθούν αρκετές υπογραφές, τότε, μπορούμε να προκαλέσουμε συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, με το το Σώμα των Επιτροπών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς και Καλό Πάσχα,
Ευρωβουλευτή Nigel Farage
Σχέδιο πρότασης μομφής (PDF)
...................
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ μομφής κατά της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 107 του Κανονισμού Διαδικασίας([2013/0000] (RSP))
Nigel Farage, ...
B [7-0000/2013]
Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο([2013/0000] (RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- Έχοντας υπόψη το άρθρο 17 (8) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,
- Έχοντας υπόψη το άρθρο 107 του Κανονισμού του

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κρίσης του χρέους  της Κύπρου είχαν σοβαρές και ανεπιθύμητες συνέπειες όπως ένα τεράστιο και εξαιρετικά επιζήμιο ζήτημα, απώλειας της εμπιστοσύνης τόσο στο ευρώ όσο και στην Ευρωζώνη και τις τράπεζες

Β. σημειώνει ότι αυτή η απώλεια της εμπιστοσύνης επηρεάζει τους πάντες με ένα τραπεζικό λογαριασμό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και πέραν αυτής.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που πλήττονται είναι σε μειονεκτική θέση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κρατήσει την Επιτροπή στο λογαριασμό.
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποστηρίζει σταθερά ότι τα χειρότερα πέρασαν και ότι η ανάκαμψη έχει αρχίσει, όταν, στην πραγματικότητα, κλιμακώνει από κρίση σε κρίση

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τώρα η σοβαρότερη από τις απειλές ενός πανευρωπαϊκού, «χαμένη δεκαετία» ιαπωνικού στυλ.

1. Επιτιμά την Επιτροπή
2 αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση μομφής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να τους ενημερώσει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το στην Ολομέλεια.

Το κείμενο στα Αγγλικά.

Farage calls on MEPs to sack Commission over Cyprus debacle


• Responding to the economic debacle landed on the people of Cyprus, UKIP Leader Nigel Farage MEP has called on members of the European Parliament to sign a motion of censure on the European Commission.

If 76 signatures are collected by April 11th there shall be a debate and vote on sacking the European Commssion during the April plenary. 

Letter to MEPs and motion of censure: 

Dear colleagues

The proud people of Cyprus have just seen their country economically ransacked and their biggest industry destroyed by the Troika. The European Commission has now imposed capital controls on that country quite contrary to its espoused principle of the free movement of capital.

One of the few things the European Parliament can do is to hold the European Commission to account for its actions. I believe this is something we should do on this important issue affecting so many innocent people. As elected representatives who wish to show solidarity with the people of Cyprus, we should take a stand on this vital matter.

Therefore I kindly ask you to sign this motion of censure on the European Commission attached.

Please notify my office if you would like to sign - the deadline is the 11th April 2013.

If enough signatures are collected then we can have a debate and vote at the next April plenary session with the College of Commissioners.

Kind regards and Happy Easter,

Nigel Farage MEP 
Draft motion of censure (PDF)

...................

MOTION OF CENSURE ON THE COMMISSION

pursuant to Rule 107 of the Rules of Procedure 
([2013/0000](RSP))

Nigel Farage, ... 

B[7‑0000/2013]

Motion of censure on the Commission by the European Parliament 
([2013/0000](RSP)) 

The European Parliament,

– having regard to Article 17(8) of the Treaty on European Union, Article 234 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 106a of the Euratom Treaty,

– having regard to Rule 107 of its Rules of Procedure,

A. whereas the Commission's actions over the Cyprus debt crisis have had grave unintended consequences including a massive and highly damaging loss of confidence in both the Euro and Eurozone banks 

B. notes that this loss of confidence affects everybody with a bank account in the entire Eurozone and beyond.

C. whereas the most badly affected people are the disadvantaged,

D. whereas it is the duty of the European Parliament to hold the Commission to account.

E. whereas the Commission constantly claims that the worst is over and that the recovery has begun when, in reality, it staggers from crisis to crisis

F. whereas there is now the gravest of threats of a pan-European, Japanese-style 'lost decade';

1. Censures the Commission;

2 Instructs its President to forward this motion of censure to the President of the Council and the President of the Commission and to notify them of the result of the vote on it in plenary.


attikanea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου